โทกิริง

$32.00 USD

วงแหวนที่มีเส้นออกซิไดซ์

โทกิเป็นตัวแทนของหัวขวานที่แกะสลักจากหิน เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น ความกลมกลืนกับตนเองและโลกภายนอก โทกิถูกสร้างให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นการได้มาซึ่งความแน่นอนในเส้นทางชีวิตและความบริสุทธิ์ของจิตใจ Toki ring จะช่วยให้คุณรักษาความสงบและเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ และค้นพบ

เงินแท้ 925.

ขนาด:

คุณอาจชอบ

ดูล่าสุด

สนับสนุนยูเครน

$2 จากการขายเครื่องประดับแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากยูเครน