ต่างหูห่วงพื้นฐาน

$35.00 USD

ต่างหูห่วงเดี่ยวแบบคลิกเกอร์

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14 มม.

คุณอาจชอบ

ดูล่าสุด

สนับสนุนยูเครน

$2 จากการขายเครื่องประดับแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากยูเครน