ตุ้มหู YSTA

$22.00 USD

สำหรับคนทางเหนือจำนวนมาก รูปแบบทางเรขาคณิตก่อให้เกิดองค์ประกอบที่เป็นอิสระ โดยปกติแล้ว พวกเขาจะวางกรอบและเสริมเครื่องประดับที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ปลอกแขน KAMMI และ YSTA ของเราเสริมซึ่งกันและกันในทำนองเดียวกัน ในภาษาคาเรเลียน YSTA หมายถึงมิตรภาพ

คุณอาจชอบ

ดูล่าสุด

สนับสนุนยูเครน

$2 จากการขายเครื่องประดับแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากยูเครน