โทกิริง

$32.00 USD

วงแหวนที่มีเส้นออกซิไดซ์

โทกิหมายถึงหัวขวานที่แกะสลักจากหิน เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น ความกลมกลืนกับตนเองและโลกภายนอก โทกิถูกสร้างขึ้นเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้รับความแน่นอนในเส้นทางชีวิตและความบริสุทธิ์ของจิตใจ โทกิริงจะช่วยให้คุณรักษาความสงบและเพิ่มความมุ่งมั่นเพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ และค้นพบ

เงินสเตอร์ลิง 925.

ขนาด:

คุณอาจชอบ

ดูล่าสุด

สนับสนุนยูเครน

$2 จากการขายเครื่องประดับแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากยูเครน