จี้ OMEGA (ไม่มีโซ่) - Moonstone

$59.00 USD

จี้หินรูปไข่ ไม่รวมโซ่

เงินสเตอร์ลิง มูนสโตนธรรมชาติ

หินขนาด 8x12 มม.

มูนสโตนอาจแตกต่างจากภาพถ่าย คุณสามารถขอรูปถ่ายแหวนที่มีอยู่เพื่อเลือกได้

คุณอาจชอบ

ดูล่าสุด

สนับสนุนยูเครน

$2 จากการขายเครื่องประดับแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากยูเครน